مطالعات و طراحی پروژه احیاء و بهسازی مسیل شهر یزد

مطالعات و طراحی پروژه احیاء و بهسازی مسیل شهر یزد

مطالعات و طراحی پروژه احیاء و بهسازی مسیل شهر یزد

 

با هدف غنا بخشی به اوقات فراغت شهروندان و توسعه صنعت گردشگری و احیاء بافت طبیعی مسیل و بازگرداندن حیات و سرزندگی به فضای شهری با رویکرد پیوند با بافت پیرامون و توسعه یکپارچه و هم راستا با سیاست های اسناد بالادست و توجه خواص به جهات مدیریت بحران شهر یزد از تقی آباد سیلو تا تقاطع خیابان انقلاب و بلوار جمهوری اسلامی به طول تقریبی 10 کیلومتر در دستور کار معاونت معماری و شهرسازی قرار گرفته است.  

مدیر پروژه : راضیه اسدالائی