معاونت

معاونت

 

مهندس  محمود دهقان با 23 سابقه و تجربه کاری در شهرداری و سازمان های دیگر دارای مدرک کارشناسی عمران می باشد و در طول دوران خدمت خود دارای مسئولیت های ذیل بوده است:

1-  مدیر عامل سازمان عمران

2-  مدیر عامل سازمان نوسازی و بهسازی

3-  رئیس اداره نظارت فنی

4-  سرپرست شهرداری منطقه سه

هم اکنون مهندس دهقان به عنوان سرپرست حوزه شهرسازی و معماری شهرداری یزد مشغول به خدمت می باشند.