معاون شهرسازی و معماری از انعقاد قرارداد تهیه طرح جامع حریم شهر یزد خبر داد.


 
بنابر اظهار نظر مهندس دهقان معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد با انعقاد قرارداد فی مابین مهندسین مشاور معمار و شهرساز فرنهاد و شهرداری یزد تهیه طرح جامع حریم شهر یزد در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود مدت زمان در نظر گرفته جهت این مهم از زمان ابلاغ قرارداد به مشاور مزبور 9 ماه می باشد. همچنین مبلغ حق الزحمه مهندسین مشاور معمار و شهرساز فرنهاد جهت انجام این طرح 1500000000 (یک میلیارد و پانصد میلیون ریال) می باشد.