معاون شهرسازی و معماری عنوان کرد: صدور پروانه برای زمین های قولنامه ای در راستای کاهش ساخت و سازهای بدون مجوز است.

معاون شهرسازی و معماری عنوان کرد: صدور پروانه برای زمین های قولنامه ای در راستای کاهش ساخت و سازهای بدون مجوز است.


معاون شهرسازی و معماری عنوان کرد: صدور پروانه برای زمین های قولنامه ای در راستای کاهش ساخت و سازهای بدون مجوز است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد از تصویب لایحه صدور پروانه برای زمین های قولنامه ای در ادامه تلاش معاونت برای تشویق مردم به ساخت و ساز با رعایت موازین قانونی و با کیفیت خبر داد. وی افزود به استناد مجوز اخذ شده و با تعامل صورت گرفته با اداره ثبت اسناد، از این پس مالکان دارای قولنامه رسمی که طی فرآیند تعریف شده، مالکیت آنها احراز گردد می توانند برای اخذ پروانه اقدام نمایند.

مجتبی فرهمند در خصوص لایحه مربوطه گفت: پس از رصدی که در زمینه دلایل ساخت و ساز غیر مجاز در سطح شهر صورت پذیرفت متوجه شدیم بسیاری از شهروندان تمایل به داشتن ساختمان هایی ضابطه مند و باکیفیت هستند اما برخی موانع قانونی و بعضا تفسیرهای ناقص از قانون مانع از تحقق این موضوع شده است. بنابراین تلاش کردیم طی پیشنهاداتی به شورا زمینه را برای تسهیل کار مردم در ساخت و ساز با مجوز فراهم آوریم. یکی از این موانع عدم امکان صدور پروانه برای زمین هایی بود که به صورت قولنامه ای معامله می شد و خریدار را مجبور می ساخت دست به ساخت و ساز خلاف و بدون پروانه بزند که این موضوع علاوه بر هم زدن قوانین شهرسازی، عدم امکان نظارت بر کیفیت ساخت بنا را نیز به همراه دارد.

معاون شهرسازی و معماری ضمن تقدیر از نمایندگان مردم در شورای اسلامی شهر در همراهی با این امر گفت: در زمینه تسهیل شرایط صدور پروانه با توجه به ظرفیت های قانونی پیش از این لوایحی در زمینه صدور پروانه برای زمین با اسناد مشاعی و همچنین کاهش حدنصاب مساحت لازم برای صدور پروانه ساخت را به تصویب رساندیم. وی اظهار امیدواری کرد با اجرای هرچه سریعتر فرآیند صدور پروانه هوشمند ساختمانی که مراحل نهایی فنی و نرم افزاری آن در دست اجرا است، این مجموعه اقدامات اصلاحی کامل شود و گامی بلند و موثر در راستای تشویق مردم به ساخت و ساز با ضابطه، بدون تخلف و با کیفیت برداشته شود.