مهندس فرامرز رمضاني

مهندس فرامرز رمضاني

مهندس فرامرز رمضاني

متولد 1348 شهرستان نقده

داراي مدرك تحصيلي مهندسي عمران از دانشگاه تهران


سوابق كاري :

-         از سال 1362 تا 1368 سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

-         از سال 1366 تا 1371 دانشجوي كارشناسي

-         از سال 1371 تا 1376 مدير دفتر نظارت و پيگيري مناطق 1 ، 3 ، 11 و 16 شهرداري تهران

-         آذرماه 1376 تا 1379 مديرعامل سازمان همياري شهرداري هاي استان سيستان و بلوچستان

-         از سال 1380 تاكنون مشاور اقتصادي و درآمدي شهردار يزد

-         از مهرماه 81 تا مهرماه 82 مدير منطقه 2

-         از اسفندماه 83 تا مهرماه 85 مدير منطقه 2

-         از سال 1384 تاكنون مدير دفتر سرمايه گذاري و امور مشاركتهاي شهرداري يزد