نشست بررسی ساماندهی بوستان طوبی

نشست بررسی ساماندهی بوستان طوبی

نشست بررسی ساماندهی بوستان طوبی با حضور فرهمند معاون شهرسازی و معماری، جورابی عضو شورای اسلامی شهر، کشفی مدیر منطقه دو، صفدرپور رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز و جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری در روز یکم مرداد ماه در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار گردید. 

در ابتدای جلسه مشاور گزارشی از اقدامات انجام شده تاکنون را ارائه نمود.

در ادامه مجتبی فرهمند پس از ارائه طرح توسط مشاور، در نظر گرفتن هویت تاریخی باغ در امر طراحی و اعطای کاربری به ابنیه های موجود را ضروری دانست و از مشاور خواست تا در راستای مردم محوری نظرات ذینفعان را اخذ نماید.

وی به منظور شروع عملیات اجرایی در نیمه دوم سال، تسریع در تهیه طرح را خواستار شد.