نشست بررسی مسائل مشترک شهرداری با آموزش و پرورش

نشست بررسی مسائل مشترک شهرداری با آموزش و پرورش

در نشستی که با حضور دانافر مدیرکل آموزش و پرورش استان، سفید رییس شورای اسلامی شهر، عامری عضو شورا، عزیزی شهردار، فرهمند معاون شهرسازی و معماری و کارشناسان مربوطه در دفتر معاون شهرسازی و معماری برگزار گردید، درخصوص مسائل فیمابین شهرداری و اداره کل اموزش و پرورش بحث و تبادل نظر شد.

مجتبی فرهمند درخصوص جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: در این نشست ضمن بررسی موردی و  تصمیم گیری برای چند موضوع، در زمینه سهولت انجام فعالیت های مرتبط بین دو مجموعه پیشنهاداتی ارائه و مصوب گردید. وی افزود تلاش داریم برای بهره وری بهتر از فضاهای آموزشی و همچنین کمک به ارتقای خدمات قابل ارائه به مجموعه های آموزشی با آموزش و پرورش همکاری دوجانبه داشته باشیم.