نشست تعیین وضعیت برج کوره بلوار مدرس برگزار شد.

نشست تعیین وضعیت برج کوره بلوار مدرس برگزار شد.


نشست تعیین وضعیت برج کوره بلوار مدرس برگزار شد.

در نشستی با حضور فرهمند معاون شهرسازی و معماری، کشفی مدیر منطقه دو، فلاحتی رئیس اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و جمعی از مدیران شهرداری یزد موضوع تعیین وضعیت برج کوره بلوار مدرس بررسی شد.

در این نشست که به منظور تعیین رویکرد و اقدام لازم درخصوص برج کوره بلوار مدرس صورت گرفت، ضمن بررسی گزینه پیشنهادی واحد ترافیک درخصوص افزایش رفوژ میانی محدوده برج کوره، مقرر گردید اداره کل میراث فرهنگی نسبت به شاهدگذاری ترکهای برج اقدام نماید. با توجه به ارزش این برج که متعلق به حدود 80 سال پیش است و هویتی که به عنوان یک المان شهری گرفته است، پس از رصد وضعیت ترکها طی یک دوره 2 ماهه، نسبت به اقدام بعدی در مورد برج تصمیم گیری خواهد شد.