نشست تهیه شیوه نامه ساماندهی خیابانهای مسجد جامع، قیام و میدان امیرچقماق

نشست تهیه شیوه نامه ساماندهی خیابانهای مسجد جامع، قیام و میدان امیرچقماق

بمنظور ساماندهی خیابان های مسجد جامع، قیام و میدان امیرچقماق، نشستی در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار گردید.

این نشست با حضور معاون شهرسازی و معماری، مدیر منطقه بافت تاریخی و رؤسای ادارات درآمد، املاک و پیشگیری و رفع تخلفات شهری درخصوص تهیه شیوه نامه ای بمنظور ساماندهی خیابان های مسجد جامع، قیام و میدان امیرچقماق برگزار و پیش نویس اولیه ارائه گردید.

همچنین طرح معاونت شهرسازی و معماری درخصوص نحوه چیدمان و مبلمان مغازه های خوراک و اغذیه ارائه و مورد بررسی قرار گرفت  و مقرر گردید تا طرح برای ارائه در جلسه بعدی تکمیل گردد.