نشست هماهنگی و توجیهی مسئولین میز خدمت مناطق شهرداری یزد

نشست هماهنگی و توجیهی مسئولین میز خدمت مناطق شهرداری یزد

 

نشست هماهنگی و توجیهی مسئولین میز خدمت مناطق یک، دو و چهار با حضور کارشناسان مربوطه در دفتر مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها شهرداری یزد برگزار گردید.

این نشست که به منظور تسریع در پاسخگویی به مراجعین مناطق برگزار شد، علی نوری مدیر نظارت بر ساخت و سازها شهرداری یزد، ضمن بیان اهمیت پاسخگوئی سریع و دقیق به درخواست های مراجعین به تبیین فرآیند جدید پاسخگوئی به استعلام ها  پرداخت و در ادامه درخصوص نحوه محاسبات درآمدی آموزش های لازم به کارشناسان داده شد.