نقشه برداری محدوده 15 ایستگاه اتوبوس پرسرعت (BRT)

نقشه برداری محدوده 15 ایستگاه اتوبوس پرسرعت (BRT)

نقشه برداری محدوده 15 ایستگاه اتوبوس پرسرعت (BRT)

 

در راستای مساعدت جهت تعیین موقعیت ایستگاههای اتوبوس پرسرعت (BRT) از مبدأ بوستان شهداء (خیابان امام) تامقصد دروازه قرآن (انتهای بلوار جمهوری)، مسیر محدوده فوق الذکر به طول تقریبی 8 کیلومتر توسط واحد نقشه برداری معاونت معماری و شهرسازی شهرداری یزد نقشه برداری گردید. 

 

محسن ابراهیم زاده مسئول واحد نقشه برداری گفت: مسیر فوق الذکر جهت طراحی 15 ایستگاه اتوبوس پرسرعت در نظر گرفته شده که پس از تهیه نقشه های محدوده جهت اقدام به حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری یزد ابلاغ شده است.