نهایی شدن طرح بازپیرایی پارک های منتخب مناطق و آغاز عملیات اجرایی

نهایی شدن طرح بازپیرایی پارک های منتخب مناطق و آغاز عملیات اجرایی

با برگزاری دهمین و آخرین جلسه از سلسله جلسات بررسی طرح بازپیرایی پارک های منتخب مناطق پنج گانه، اجرای طرح های مصوب در دستور کار مناطق قرار گرفت.

مهندس فرهمند، معاون شهرسازی و معماری در این خصوص گفت: پس از اجرای موفق بازپیرایی بوستان باغ ملی و استقبال بسیار خوب شهروندان، تصمیم گرفته شد تا در هر یک از مناطق شهرداری یک پارک جهت تهیه طرح بازپیرایی تعیین و مقدمات آن اجرایی گردد. با حدود سه ماه کار و برگزاری بیش از ده جلسه در زمینه بررسی روند پیشرفت طرح ها، طرح نهایی هر پارک تهیه و در حال حاضر مراحل اجرای آن آغاز شده است.

پارک ملت در منطقه یک، پارک مارکار در منطقه دو، پارک آزادگان در منطقه سه، پارک آزادشهر در منطقه چهار و بوستان وحشی بافقی در ناحیه تاریخی شهرداری یزد پارکهای منتخب در طرح بازپیرایی هستند.

به گفته مهندس فرهمند تعریف موضوع برای هر پارک، طراحی مناسب ورودی ها و ایجاد حس دعوت کنندگی در مخاطب، توجه به طراحی مسیرهای مناسب برای پیاده روی و دوجرخه سواری، فضاهای بازی کودکان و استفاده از المان های تعاملی از جمله نکاتی است که در این طراحی ها مدنظر قرار گرفته است.