نوزدهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

نوزدهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

 

نوزدهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری در روز چهارشنبه 28 فروردین ماه سالجاری در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار شد.

در این جلسه که مجتبی فرهمند معاون شهرسازی و معماری و جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری حضور داشتند، طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

1- طرح اصلاح رفوژ میانی بلوار مدرس

2- طرح گذر 12 متری رسولیان

3 -طرح اجرایی پوسته مسیل حدفاصل بلوار شهید صدوقی تا بلوار جمهوری

4-طرح ساماندهی پارک حاشیه ای برج و بارو