نگاه مدیریتی در طراحی مسیل شهر یزد، طراحی بر مبنای شهر ایمن است.

نگاه مدیریتی در طراحی مسیل شهر یزد، طراحی بر مبنای شهر ایمن است.


نگاه مدیریتی در طراحی مسیل شهر یزد، طراحی بر مبنای شهر ایمن است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد درخصوص طرح در دست تهیه برای مسیل شهر یزد گفت: هرچند در این طرح نیم نگاهی برای توسعه فضاهای تفریحی و تکمیل نیازهای ترافیکی شهر داریم اما اولویت از منظر مدیریت شهری برآورده ساختن الزامات شهر ایمن است و در این زمینه تلاش می شود هماهنگی کاملی با آب منطقه ای صورت پذیرد.

مجتبی فرهمند در جلسه همفکری در خصوص طراحی مسیل شهر یزد گفت: شهر یزد از نظر سرانه فضاهای تفریحی و به طور خاص فضاهای عمومی شهری وضعیت مطلوبی ندارد و همین موضوع باعث میشود وقتی بستری مانند مسیل در سطح شهر وجود دارد که پتانسیل استفاده به عنوان فضای شهری دارد بخشی از نگاه ها در طراحی به این موضوع معطوف شود. از سویی پیوستگی مسیل شهر یزد و گستردگی آن در طول شهر باعث شده از نظر طراحی شهری به عنوان گزینه مناسبی برای تکمیل مسیرهای تردد در شهر و به ویژه مسیر دوچرخه مطرح شود. اما باید توجه داشت عملکرد اصلی مسیل نبایستی تحت الشعاع قرار بگیرد و لازم است دقت لازم صورت پذیرد تا خللی در امنیت شهر در مواقع بارندگی و سیلاب به وجود نیاید. بر همین اساس خواسته ما از مشاور این است که ضمن توجه به استفاده حداکثری از پتانسیل این مسیل، استانداردهای لازم برای عملکرد مناسب مسیل در مواقع بحران را مدنظر قرار دهد و کمترین میزان مداخله در بستر مسیل صورت پذیرد. در این زمینه هم از مشاور درخواست می شود هماهنگی کاملی با کارشناسان و مشاوران آب منطقه ای یزد داشته باشد.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به گسترش مسیل در طول شهر و عبور از مناطق مختلف گفت طرح در دست تهیه برای هر محدوده متناسب کیفیت فضایی پیرامون آن در طول مسیر متغیر خواهد بود. وی همچنین وجود پل های متعدد در طول مسیل را یکی از چالش های تهیه طرح دانست و از مشاور خواست تا توجه ویژه ای به برخی پل های تاریخی و یا با هویت شهری داشته باشد.

در این جلسه که به منظور همفکری و بررسی شرایط و مشکلات پیش رو در تهیه طرح مسیل شهر یزد در دفتر معاونت شهرسازی و معماری تشکیل شد، معاون شهرسازی و معماری، شهرداران مناطق یک، دو و تاریخی، مدیر طرح های توسعه شهری، رییس سازمانهای آتش نشانی و عمران و بازآفرینی شهری و مدیر ستاد مدیریت بحران شهرداری، معاون حفاظت و بهره برداری و مدیر دفتر رودخانه های شرکت  آب منطقه ای یزد، تعدادی از کارشناسان شهرداری و مشاور طرح حضور داشتند.