هجدهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری برگزار شد.

هجدهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری برگزار شد.

 

هجدهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری در روز چهارشنبه دهم بهمن ماه در سالن جلسات  شهرداری یزد برگزار شد.

در این جلسه که مجتبی فرهمند شهردار منتخب و جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری و نیز مشاورین حضور داشتند، طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

1- طرح اجرایی خیابان هجرت حدفاصل میدان مدرسی و خیابان فرهنگ

2- طرح یادمان گنجینه شهدای نداجا

3- طرح پیرایش، مرمت و ساماندهی میدان شهید بهشتی

4- ساماندهی پارک حاشیه ای برج و بارو

5- گذر اصلاحی 20 متری پشت دبیرستان ملک ثابت منشعب از بلوار 17 شهریور