هجدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

هجدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.


هجدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

هجدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار شد.

در این جلسه که سفید رئیس شورای اسلامی شهر، اعضاء شورای اسلامی شهر، فرهمند معاون شهرسازی و معماری، مدیران شهرداری و مناطق و کارشناسان شهرداری حضور داشتند، طرح های ذیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

- طرح اجرایی خیابان غدیر منشعب از میدان طلائیه

 - طرح اجرایی کوچه عرفان

 - طرح اجرایی 12متری کوچه 52 منشعب از بلوار جمهوری

 - طراحی ساختمان شهرداری منطقه چهار

 - طرح پلازا (میدان شهری) قسمتی از پارک شادی

 - طرح احیای موزه سکه حیدرزاده

 - طرح ارزیابی تأثیرات اجتماعی خیابان قیام

 - موضوع اتصال بلوار شهید جوکار (موحدین) به کنارگذر