هفدهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری برگزار شد.

هفدهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری برگزار شد.

 

هفدهمین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری در روز چهارشنبه سوم بهمن ماه در دفتر معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد برگزار شد.

در این جلسه که مجتبی فرهمند شهردار منتخب، معاونین، مدیران، کارشناسان شهرداری و نیز مشاورین حضور داشتند، طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

- طرح اصلاحی میدان فرهنگ

- طراحی مجموعه فرهنگی جوی هرهر

- طرح بازپیرایی پارک ملت

- طرح بازپیرایی پارک بزرگ مارکار

- طرح بازپیرایی پارک آزادگان

- طرح بازپیرایی بوستان وحشی بافقی

 

لازم به ذکر است تمامی طرح بازپیرایی پارکها  پس از ارائه مشاوران و کارشناسان، با اعمال نظرات کارشناسی مصوب و برای تصویب نهایی به کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری ارجاع گردید.