ولادت حضرت زهرا (ع) مبارك

ولادت حضرت زهرا (ع) مبارك

   شنید گوش دلم مژده از ولادت زهرا     گشود بلبل طبعم زبان به مدحت زهرا

       فضای کعبه منوّر شد از فروغ جمالش     صفا گرفت از صفای صورت زهرا