پارک وحشی بافقی، بوستان شعر و ادب

پارک وحشی بافقی، بوستان شعر و ادب

 

جلسه بررسی روند طراحی و اجرای بازپیرایی پارک وحشی بافقی با حضور معاون شهرسازی و معماری، شهردار منطقه تاریخی، رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری و کارشناسان شهرداری و مشاور طرح  در بیستم آبان ماه در دفتر معاونت شهرسازی و معماری تشکیل گردید.

مشاور طرح در ابتدای جلسه به تشریح وضعیت موجود، فرصت ها و تهدیدهای موجود اشاره کرد و توضیحاتی درخصوص طرح اولیه تهیه شده ارائه نمود.

در ادامه معاون شهرسازی و معماری بر اهمیت جنبه فرهنگی پارک با موضوع پارک شعر و ادب، تامین امنیت، ارتباط پارک با کاربری­ها مجاور، توجه ویژه به شخصیت وحشی بافقی، اشعار و المان­های مرتبط با آن شاعر و... تاکید نمود.

در پایان مقرر گردید نظرات ارائه شده در طرح نهایی کار لحاظ گردیده و طی ده روز آینده طرح تکمیل شده جهت بررسی ارائه گردد.