پانزدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

پانزدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

 

پانزدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در روز پانزدهم مرداد ماه سال جاری در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار شد

در این جلسه که سفید رئیس شورای اسلامی شهر، اعضاء شورای اسلامی، فرهمند معاون شهرسازی و معماری، مدیران شهرداری و مناطق و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند طرح های ذیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

- طرح اجرایی گذر 24 متری حدفاصل میدان قرآن و بلوار مدرس

- طرح اجرایی گذر 24 متری حدفاصل بلوار نصر تا پایانه اتوبوسرانی

- طرح اجرایی گذر 10 متری شهید ابراهیمی (منطقه2)

- طرح مسیر دوچرخه خیابان فرخی

- طرح اصلاح هندسی میدان فرهنگ (نعل اسبی)

- طرح ساماندهی پارک برج و بارو

- طرح بازآفرینی میدان وقت الساعت

- طراحی شهری میدان بعثت تا خیابان شهید خلیل حسن بیگی

- طرح ساماندهی میدان خان