پرسش های متداول

 

  • پروانه شهرسازی چیست؟

مجوزی است شامل این اطلاعات:

1-ابعاد و مساحت مندرج در سند

2-ابعاد و مساحت موجود ملک

3-ابعاد و مساحت باقی مانده ملاک عمل جهت ساخت و ساز

4-اطلاعات مالک (نام، نام خانوادگی، نام وکیل(متقاضی))

5-کاربری ملک

6-جدول متراژ مجاز ساخت و ساز اعم از تعداد طبقات و متراژ آن

لازم به توضیح اینکه مجوز فوق مجوز شروع ساخت و ساز و عملیات ساختمانی نیست.

 

  • پروانه ساخت چیست؟

مجوز صدور پروانه (اجازه ساخت) می باشد که علاوه بر دارا بودن اطلاعات پروانه شهرسازی، مراحل تکمیلی صدور پروانه از جمله متراژ دقیق مجاز ساخت و ساز، اعلام تیم مهندسین ناظر پروژه در آن درج گردیده که این پروانه مجوز شروع عملیات ساختمانی است که پس از اتمام مهلت مقرر قید شده در آن باید تمدید گردد.

 

  • آیا پروانه نیاز به تمدید دارد؟

بله، پروانه ساخت نیاز به تمدید دارد. قبل از اتمام مهلت مندرج در آن، باید جهت تمدید به شهرداری مناطق مراجعه کنید.

 

  • جهت دریافت پاسخ استعلام دفترخانه چه باید کرد؟

با توجه به برون سپاری بعضی از اقدامات شهرداری از جمله پاسخ استعلامات، به دفاتر کارگزاری سطح شهر مراجعه گردد.

 

  • کمیسیون ماده صد چیست؟

کمیسیون ماده صد شهرداریها طبق قانون شهرداریها وظیفه تعیین تکلیف تخلفات گوناگون ساختمانی را دارد که اعضاء آن (نماینده شورای شهر، نماینده دادگستری، نماینده وزارت کشور) می باشند و خارج از حیطه عمل شهرداری است. (شهرداری در اتخاذ تصمیات آن نقشی ندارد.) که با توجه به نوع تخلفات، تبصره های گوناگون (مبنی بر جریمه، رأی به برگشت به حالت اولیه و یا رأی قلع و قمع) را شامل می گردد.