پروژه

پروژه

 

طرح های کلان :

 

1- طرح تفصیلی

- تاریخی

 

طرح های معماری و شهرسازی موضعی :

 

الف) طراحی گذرها و طرح های معماری

             1- طراحی مسیر کوی اساتید

             2- ساماندهی میدان بعثت   

            3- آماده سازی اراضی مزاحم شهری

4- 14 متری شمال کسنویه

5- 14 متری هزار درخت

6- 14 متری نسترن

7-  گذر یاسین

8- طراحی پارکینگ بلوار مدرس

9- طراحی خط واحد نابینایان

10- طراح و نظارت بر سردر پارکینگ شهرداری یزد

ب) طراحی پارکها

- پارک بنفشه

 

سایر اقدامات :

1-     تهیه دستور العملهای و آیین نامه

2-     مکاتبه با مناطق و سازمانهای وابسته به شهرداری

3-      ایجاد و نظارت دفاتر کارگزاریها

4-      مکاتبات با کمیسیون ماده پنج

5-     - ارائه بر- کف

6-      تهیه و ارائه نقشه های پروفیل طولی و عرضی

7-      مکاتبات با سایر دستگاهها

 

طرح های کلان :

 

-  طرح تفصیلی  - فرسوده

                     - شهر یزد

دفع آبهای سطحی

تهیه نقشه جامع مدیریت بحران

 

طرح های موضعی :

 

1- طرح جامع ساماندهی مجموعه تاریخی امیر چقماق

2- مکان یابی و امکان سنجی پارک موضوعی قرآن

3- طرح کمربند شمالی

4- تهیه طرح پردیس فرهنگی

5- طرح بدنه سازی خیابان های  جدید شهر یزد

6- طرح راهبردی پارک گلستان

7- طراحی شهری بلوار های آیت ا... خامنه ای، استقلال و کوثر

8- ساماندهی بلوار فقیه خراسانی

9- مطالعات و ساماندهی ترافیکی و سیمای شهری ادامه جهاد تا مدرس

10- مطالعات ساماندهی ترافیکی و سیمای شهری بلوار جانباز

 11- طراحی گذر 12 متری قاسم آباد

12- طراحی گذر 12 متری هزار درخت منشعب از بلوار علامه جعفری

13- طراحی گذر شیخداد

14- طراحی بلوار انتظار

15- طرح تقاطع خیر آباد به شهرک صنعتی و میدان صنعت

16- طراحی ادامه بلوار شهدای گمنام

- طراحی ساختمانها

          مطالعات فرهنگسرای بهمن، آزادشهر و چهارمنار

 

 

سایر اقدامات :

 

ایجاد دفاتر کارگزاری جدید در مناطق سه گانه