چهاردهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری

چهاردهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری

چهاردهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در روز بیست و هشتم خرداد ماه سال جاری در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار شد

در این جلسه که سفید رئیس شورای اسلامی شهر، عامری عضو شورای اسلامی، مشتاقیون معاون مالی اقتصادی، فرهمند معاون شهرسازی و معماری، مدیران شهرداری و مناطق و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند طرح های ذیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

طرح اجرایی گذر 12متری حدفاصل خیابان شهید رجائی و کوچه مسجدالزهراء
طراحی مجموعه فرهنگی جوی هرهر
طرح پژوهشی روزآمدی خانه های قدیمی شهر یزد