چهل و دومین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

چهل و دومین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.


چهل و دومین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

چهل و دومین جلسه کمیته فنی بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در روز دوم  مهر ماه سال جاری در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار شد.

در این جلسه که حجت فلاح سرپرست معاونت شهرسازی و معماری،  حمید دهقان مدیر منطقه یک و جمعی از مدیران و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند طرح های زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

- طرح ساختمان اداری پارک آموزش ترافیک

- طرح اصلاحی پوسته قسمتی از مسیل در منطقه دو

- طرح ترافیکی تقاطع بلوار مشیر

 - طرح توقفگاه اتوبوسرانی