کارگاه آموزشی اصول مناسب سازی فضاهای شهری جهت معلولان

کارگاه آموزشی اصول مناسب سازی فضاهای شهری جهت معلولان

 

به منظور آشنایی مسئولین و ناظرین عمرانی شهرداری با اصول و روش های استاندارد مناسب سازی فضاهای شهری جهت معلولان، کارگاه آموزشی با حضور نیکنام مسئول کمیسیون خدمات شهری شورای اسلامی شهر در صحن علنی شورا برگزار گردید.

سپنتا نیکنام در این خصوص به برنامه شورا برای مناسب سازی حداکثری سطح شهر یزد بعنوان شهر دوستدار معلول اشاره و بر تداوم این امر تأکید نمود.

در ادامه علی نوری مدیر نظارت بر ساخت و سازها و مشاور مناسب سازی شهرداری یزد ضمن بیان قانون حمایت از حقوق معلولان و ضوابط و مقررات مناسب سازی، نمونه های اجرا شده داخلی و خارجی و برخی مشکلات اجرائی را متذکر گردید.