کارگاه بازآموزی ضوابط و مقررات شهرسازی پرسنل دفاتر کارگزاری

کارگاه بازآموزی ضوابط و مقررات شهرسازی پرسنل دفاتر کارگزاری

کارگاه آموزشی بمنظور بازآموزی و رفع ابهامات پرسنل دفاتر کارگزاری در روز  شنبه، بیست و ششم آبان ماه در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار گردید.

در این جلسه علی نوری مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها به آموزش نکات کلیدی و پاسخگویی به سوالات پرسنل دفاتر درخصوص ضوابط و مقررات شهرسازی  و همچنین انجام امور مربوط به پروانه های ساختمانی پرداخت.

این کارگاه آموزشی در جهت آمادگی پرسنل کارگزاری برای شرکت در آزمون روز یکشنبه مورخ بیست و هفتم آبان ماه برگزار شد.