کاهش حد نصاب صدور مجوز پروانه های ساختمانی و امکان صدور پروانه برای اسناد مشاعی

کاهش حد نصاب صدور مجوز پروانه های ساختمانی و امکان صدور پروانه برای اسناد مشاعی

فرهمند از کاهش حد نصاب صدور مجوز پروانه های ساختمانی و امکان صدور پروانه برای اسناد مشاعی خبر داد.

در نسشت هم اندیشی اعضای کمیسیون ماده صد شهرداری که با حضور نمایندگانی از دادگستری، استانداری، شورای اسلامی شهر و شهرداری برگزار گردید، اعضا ضمن آشنایی بیشتر با ضوابط جدید طرح تفصیلی و تغییرات صورت گرفته، به بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مختلف پرداختند.

در ابتدای این جلسه مجتبی فرهمند، معاون شهرسازی و معماری شهرداری یزد ضمن تبیین جایگاه کمیسیون ماده صد، درخصوص مهمترین عوامل موثر در بروز تخلفات ساختمانی توضیحاتی ارائه نمود. معاون شهرسازی و معماری گفت: در راستای رفع موانع موجود اقدامات مثبت و بسیار خوبی صورت گرفته است که امیدواریم با تداوم و همکاری سایر نهادهای مرتبط بتوانیم به نتایج مطلوبی در این زمینه برسیم. تغییر در ضوابطی نظیر کاهش حد نصاب صدور مجوز پروانه های ساختمانی، امکان صدور پروانه برای اسناد مشاعی از جمله تسهیلاتی است که در قانون جدید در نظر گرفته شده و طی برنامه ریزی صورت گرفته این موارد به زودی اجرایی خواهد شد. وی افزود اصلاح ساختار کمیسیون ماده صد و جابجایی محل کمیسیون، هوشمند سازی در مباحث صدور پروانه ساختمانی و اعلام ضابطه ، راه اندازی پلیس ساختمان، برگزاری دوره های آموزشی  برای اعضای نظام مهندسی، کارشناسان دفاتر کارگزاری، کارشناسان ناظر شهروندی و همچنین موضوع آموزش شهروندی از سایر اقدامات صورت گرفته در این راستا می باشد.

در ادامه جلسه، علی نوری مدیر هماهنگی و نظارت بر ساخت و سازها طی یک ارائه، به تشریح لایحه جدید ارزش معاملاتی، اعلام خطوط قرمز تعیین شده در تخلفات، تغییرات اعمال شده در ضوابط طرح تفصیلی و سایر اقدامات شهرداری در راستای کاهش تخلفات و تسهیل امور پرداخت و اعضای حاضر نیز به بحث و تبادل نظر در خصوص موارد مطرح شده پرداختند.

در پایان جلسه سیدعلی مشتاقیون، سرپرست شهرداری، در جمع بندی مباحث ضمن تقدیر از معاونت شهرسازی و معماری در تشکیل این جلسه خواستار افزایش بیشتر اینگونه جلسات هم اندیشی در راستای وحدت رویه بین اعضای کمسیون و هماهنگی در صدور احکام شد.