یازدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری برگزار شد.

یازدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرحهای عمران شهری برگزار شد.

 

یازدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در بیست و سوم بهمن ماه در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار شد

در این جلسه که مجتبی فرهمند شهردار منتخب، سفید رئیس شورای اسلامی شهر، اعضاء شورا، مدیران مناطق و رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند طرح های ذیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

- طرح اجرایی خیابان هجرت حدفاصل میدان مدرسی و خیابان فرهنگ
- طرح گذر 20متری اصلاحی پشت دبیرستان ملک ثابت حدفاصل کوچه شهید لوک زاده و کوچه زیتون
- طرح بازپیرایی پارک ملت
- طرح بازپیرایی پارک بزرگ مارکار
- طرح بازآفرینی کارخانه جنوب و پارک هفتم تیر