بازنگری در طرح فضای سبز ضلع جنوبی پارک غدیر

بازنگری در طرح فضای سبز ضلع جنوبی پارک غدیر

بازنگری در طرح فضای سبز ضلع جنوبی پارک غدیر

 

به گزارش روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد  طرح فضای سبز ضلع جنوبی پارک غدیر توسط کارشناس این حوزه تهیه شد.

 

به گفته مریم انوری کارشناس معماری: در جهت رفاه حال شهروندان و با عنایت به درخواست منطقه یک شهرداری درخصوص بازنگری در طرح قسمتی از فضای سبز پارک غدیر به مساحت تقریبی 1600 مترمربع این طرح تهیه و جهت اجرا به شهرداری منطقه یک ارسال گردیده است.