تشکیل دوازدهمین جلسه کمیته فنی بررسی طرح های توسعه شهری

تشکیل دوازدهمین جلسه کمیته فنی بررسی طرح های توسعه شهری

دوازدهمین جلسه کمیته فنی بررسی طرح های توسعه شهری شهرداری یزد در روز چهارشنبه مورخ 1397/07/04 در دفتر معاون شهرسازی و معماری  تشکیل گردید.

در این جلسه دو طرح زیر مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

1-پارک 150 هکتاری بلوار نصر و معابر مجاور آن:

طرح راهبردی طرح مذکور که توسط مشاور رتبه یک کشوری (مشاور بافت شهر) تهیه شده است. با توجه به جلسات متعدد و بررسی های فنی و کارشناسی و با انجام اصلاحات انجام شده، تأیید شد.

درخصوص شبکه معابر مجاور آن که تحت عنوان طرح کمربند شمالی شهر مطرح است و همچنین دسترسی های به پارک و تقاطع آن با بلوار نصر نیز تصمیم گیری شد.

2-طرح حیاط اطلسی

با توجه به اینکه ساماندهی محور خیابان تیمسار فلاحی از میدان ابوذر تا میدان جانباز و ادامه آن تا میدان فرهنگ جهت ساماندهی و تقویت پیاده در دستور کار شهرداری است به عنوان نقطه عطف آن طرح ساماندهی محوطه فضای باز بازارچه اطلسی در دستور کار شهرداری است تا به عنوان فضای باز و حذف پارکینگ، باعث تقویت تعاملات انسانی و حضور پیاده گردد.

در این جلسه و در ادامه مباحث قبلی، طرح طراحی شهری تأیید و در خصوص مباحث ترافیکی و شهرسازی مقرر شد مطالعات وسیع و دقیق تری انجام شود.

بدیهی است انجام پروژه،  پس از تصویب طرح در مراجع ذیصلاح از جمله کمیسیون ماده 5 خواهد بود.