طرح اجرایی شبکه 24 متری شهید فتوحی تصویب شد.

طرح اجرایی شبکه 24 متری شهید فتوحی تصویب شد.


طرح اجرایی شبکه 24 متری شهید فتوحی تصویب شد.

طرح اجرایی شبکه 24 متری شهید فتوحی تصویب شد.

 

طرح اجرایی ادامه خیابان 24 متری شهید فتوحی حدفاصل خیابان شاداب و بلوار ولایت که توسط کارشناس معماری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری یزد تهیه شده بود، پس از بررسی در شورای اسلامی شهر یزد تأیید شد. 

 

راضیه اسدالائی کارشناس معماری حوزه در این خصوص گفت: این طرح اجرایی براساس نقشه طرح تفصیلی جدید که به تأیید شورای اسلامی شهر یزد رسیده و کلیات ان مورد تصویب کمیسیون ماده پنج می باشد و همچنین طرح مصوب بلوار ولایت تهیه که جهت اجرا به منطقه یک شهرداری ابلاغ شده است. 

 

وی افزود: خیابان 24 متری شاداب و بلوار 30 متری ولایت هر دو دارای طرح مصوب می باشند و در این طراحی سعی شده است تا آکس خیابان 24 متری و بلوار 30 متری در یک امتداد قرار گیرد.