طرح فاخر یادبود سردار شهید سلیمانی می تواند در نقش المان ورودی جنوبی شهر عمل کند.

طرح فاخر یادبود سردار شهید سلیمانی می تواند در نقش المان ورودی جنوبی شهر عمل کند.


طرح فاخر یادبود سردار شهید سلیمانی می تواند در نقش المان ورودی جنوبی شهر عمل کند.

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری از تهیه طرح المان یادبود سردار سلیمانی جهت اجرا در میدان سردار سلیمانی در ورودی جنوبی شهر خبر داد.

حجت فلاح درخصوص روند تهیه طرح المان مذبور گفت پس از اینکه در اواخر سال گذشته تهیه طرح این المان در دستور کار معاونت قرار گرفت نسبت به انتخاب مشاور ذیصلاح و با کارنامه قوی اقدام شد. تاکید معاونت از همان ابتدا بر این بود که با توجه به موقعیت اجرای طرح، حجم و فرم کار به قدری فاخر و نفیس باشد که بتوان از آن به عنوان المان ورودی شهر بهره برد.

پس از برگزاری جلسات متعدد همفکری و بررسی و اصلاح، طرح در نهایت در کمیته ها و کمیسیون های مربوطه تایید و مراحل تهیه طرح سازه و اجرایی آن آغاز شده است.

ایوطالبی، مدیر پروژه طرح نیز در خصوص ویژگی های این طرح گفت: مفهومی بودن طرح، توجه به مقام و روحیه سردار شهید، بهره گیری از عناصر معماری بومی و توجه به رنگ و مصالح بومی از نکات قابل توجه در طرح تهیه شده است. وی افزود در جلساتی که با حضور صاحب نظرانی از حوزه هنر، دانشگاه و نمایندگان مردم در شورا و سایر متولیان حوزه فرهنگ دفاع مقدس طرح ارائه گردید همگی از نگاه متفاوت و ویژه ای که در تهیه طرح استفاده شده است استقبال کرده اند و آن را رویه ای جدید در طراحی المان های شهری عنوان کردند که سلیقه شهروندان را نسبت به سیما و فضاهای شهر ارتقا خواهد داد.

در پایان حجت فلاح ابراز امیدواری کرد با همکاری بهتر سایر واحد های شهرداری از جمله معاونت عمرانی و سازمان سیما و منظر هرچه زودتر مراحل اجرای طرح آغاز و بتوانیم در فرصت مناسبی که تا پیش از سالگرد شهادت سردار عزیز وجود دارد شاهد بهره برداری از فاز اول این طرح باشیم.