نوزدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

نوزدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.


نوزدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری برگزار شد.

نوزدهمین جلسه کمیسیون بررسی و تصویب طرح های عمران شهری در سالن جلسات شهرداری یزد برگزار شد

در این جلسه که سفید رئیس شورای اسلامی شهر، اعضاء شورای اسلامی، عزیزی شهردار یزد، فرهمند معاون شهرسازی و معماری، مدیران شهرداری و مناطق و کارشناسان شهرداری یزد حضور داشتند طرح های ذیل مورد نقد و بررسی قرار گرفت:

- طرح اجرایی 12متری کوچه یکتا واقع در میدان شهدای محراب

- خط تملک جهت آزادسازی برج و بارو محدوده خیابان سیدگلسرخ تا لرد کیوان

- طرح سرویس بهداشتی جنب بقعه شیخ احمد فهادان

- طرح پارک اطهر

- طرح پارک مارکار

- طرح مجموعه رفاهی تفریحی کارکنان شهرداری یزد

- طراحی شهری بلوار سید محمدپاکنژاد (حدفاصل چهارراه فرهنگیان و سه راه آبنما)