• دوشنبه، ۳۱ تیر ۱۳۹۸
  • اوقات شرعی
  • وضعیت آب و هوا

اتمام فاز اول پروژه معماری سازمانی در شهرداری یزد

اتمام فاز اول پروژه معماری سازمانی در شهرداری یزد

معاون برنامه ­ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد از اجرای فاز اول پروژه معماری سازمانی در شهرداری یزد خبر داد.

به گزارش روابط عمومی معاونت برنامه­ ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد مهدی فعالی از اجرای فاز اول پروژه معماری سازمانی در شهرداری یزد خبر داد.

معاون برنامه­ ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد با بیان این که در چشم­ انداز، شهرداری یزد سازمانی کارآمد، خلاق، با تاکید بر مدیریت هماهنگ شهری برای توسعه شهری با قابلیت زیست پذیری و گردشگرپذیری تعریف شده است، تاکید کرد: یکی از مهمترین عوامل موفقیت سازمان توجه ویژه به اصل چابکی و پویایی می­ باشد.

وی با اشاره به اتمام فاز اول پروژه معماری سازمانی که سنگ زیربنای اجرای موفق پروژه­ های باز مهندسی سرویس­ ها و فرایندها است، اظهار داشت: رویکرد اصلی این مرحله از پروژه معماری سازمانی تدوین چارچوب معماری کسب و کار شهرداری بوده و در این راستا شناسنامه خدمات و سرویس ­ها با همکاری مدیران و کارکنان شهرداری احصاء و تدوین شده است.

فعالی اظهار امیدواری کرد: شهرداری یزد با وجود بستر قدرتمند در حوزه فن ­آوری اطلاعات و توجه ویژه به باز مهندسی معماری فن آوری اطلاعات به آرمان­ های شهر هوشمند دست یابد.

معاون برنامه­ ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری یزد مزایای معماری سازمانی را نگاه جامع به راهکارها و استانداردها و فناوری‌ها، هماهنگ سازی معماری سازمان‌ها با معماری دولت الکترونیک ( تحقق تعامل پذیری بین سازمانی، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از دوباره کاری در صنعت فاوا، تحقق ارائه خدمات یکپارچه از پنجره واحد به شهروندان، زمینه‌سازی برای پایش متمرکز خدمات الکترونیک دستگاه‌ها و بهبود مستمر شاخص‌ها دانست.

آدرس کوتاه :